Creative tech solutions

arrow-flicker

טכנולוגיות שמייצרות
יותר הקלקות יותר המרות יותר מעורבות

Technology

אם הדאטה היא הדלק של עולם השיווק, הטכנולוגיה היא המנוע שמאפשר לפתח ולקדם את התחום. הקווים המנחים אותנו בתהליכי אימוץ והטמעת הטכנולוגיות הם:

חיבור לדאטה
הטכנולוגיה עוזרת לחברה למנף את פעילות השיווק ע"י שיפור איכות וכמות הדאטה או באמצעות יכולות חדשות להשתמש בדאטה אל מול הלקוח

טכנולוגיות יצירתיות
טכנולוגיות שמטרתן הגדלת החווייה של הלקוח

טכנולוגיות מאפשרות
(enabler)
טכנולוגיות שמייצרות לחברות יכולות, אפשרויות חדשות וכלים דיגיטליים שלא היו ללא הטכנולוגיה המוטמעת

solid

Autonomic personalization platform
פלטפורמה של חברת סולידאטה לניהול פעילויות שיווק פרסונליות, הפלטפורמה מאפשרת לחברות בינונית-גדולות לשדרג ולהוסיף יכולות שיווק מבוססות דאטה בזמן אמת. הפלטפורמה נשענת על יכולות AI ייחודיות בתחום השיווק מבוסס דאטה מתוך מטרה לפשט עבור מחלקות שיווק תהליכים מורכבים:

 • Digital data management - איסוף, ניהול ואיחוד של מגוון רב של מקורות דאטה
 • Audience Intelligence – ניתוח וסגמנטציה של קהלים ע"פ מספר רב של משתנים
 • AI optimization – בנית חוקים וביצוע אופטימיזציות בצורה אוטונומית
 • Personalized channels – הפעלה של מגוון כלים דיגיטליים (web, email, mobile, media) מפלטפורמה אחת
SMS

Creative mobile solutions
פלטפורמה ליצירה והגדלת החווייה של קמפיינים במובייל. פתרונות המובייל של חברת airtory, מתמקדת ביצירה מהירה וקלה של קמפיינים אינטראקטיביים במובייל

 • יותר מ-60 טמפלייטים אינטראקטיביים
 • Sensory Interactions – גירוד, קילוף, נענוע ועוד
 • AI optimization – בנית חוקים וביצוע אופטימיזציות בצורה אוטונומית
 • דש-בורד בזמן אמת

Email

Dynamic email solutions
למיילים כח שיווקי אדיר, אך הם סובלים מסטטיות עיצובית ומפער הולך וגדל בין אחוזי הפתיחה שעולים ואחוז ההקלקה שיורדים. היכולת למנף את ערוץ המייל ע"י הוספת פיצ'רים טכנולוגיים המייצרים דינאמיות מעצים את יכולות העברת המסר וחווית הלקוח:

 • מעל 15 פיצ'רים שונים
 • הפעלה מהירה ופשוטה
 • נתמך ע"י רוב פלטפורמות המייל
 • דינאמיות ופרסונליזציה בזמן אמת